Forskning

Forskning og annen informasjon om kiropraktikk

Det stilles i dag stadig strengere krav til evidens-baserte behandlingsmetoder både fra utdanningsinstitusjoner og fagorganisasjoner. ”Effectiveness of manual therapies: the UK evidence report” ble publisert 25. Februar  2010. Rapporten er et bra sted å starte dersom du vil ha innsyn i noe av den nyere forskningen innenfor manuell behandling og hvilke diagnoser det kan hjelpe for. Les oppsummering og kommentar fra NKF her, og hele rapporten her.

Oppfølging av kiropraktor reduserer tilbakefall

En studie publisert i det anerkjente tidskriftet Journal of Occupational and Environmental Medicine viser at pasienter som har fått forebyggende behandling av kiropraktor har langt mindre risiko for å få tilbake korsryggryggplager. 894 arbeidstakere med tilbakevendende arbeidsrelaterte korsryggplager ble fulgt opp av lege, fysioterapeut og kiropraktor over ett år. Målet var å vurdere sammenhengen mellom behandlingsmetode og risikoen for tilbakefall av korsryggsmerte som fører til sykefravær.

Risikoforholdet (hazard ratio/HR) for tilbakevendende ryggplager mellom de ulike behandlingene var følgende:

  • For kiropraktorer: 1.0 HR (referanse)
  • For leger: 1.6 HR
  • For fysioterapeuter: 2.0 HR (dobbelt så høy risiko for tilbakefall)

Resultatene i denne studien viser at pasienter som har fått forebyggende behandling av kiropraktor har langt mindre risiko for å få tilbake korsryggryggplager som fører til sykefravær, sammenlignet med behandling av andre helseaktører.

Referanse: Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2011

Sport

I fotballklubben AC Milan har belastningsskadene blitt redusert med 92% etter at kiropraktor Meersseman fikk ansvaret med å bygge opp verdens mest avanserte testlab.
http://www.kiropraktikk.no/?pageID=31&ItemID=3458

 

Denne siden er under utbygging, mer kommer senere.