Trykkbølgebehandling

Trykkbølgebehandling er en veldokumentert og effektiv metode for behandling av kroniske senelidelser som:

  • Musearm
  • Tennisalbue
  • Akillessmerter
  • Kalkskulder
  • Jumpers knee
  • Hel- og fotproblemer.

Behandlingen oppleves som en rekke små, høyfrekvente slag mot huden og det underliggende vev. Vanlig prosedyre er at en pasient med kronisk lidelse ferdighehandles ved 2-5 behandlinger på 5-10 minutter, og med en ukes intervaller.

Kort behandlingstid og kun marginale bivirkninger har gjort metoden utbredt både i idrettsmiljøer og for å få pasienter raskt tilbake i arbeid.

Mer informasjon kan finnes på www.trykkbølgebehandling.no

Dokumentasjon og forskning kan finnes på: www.enimed.no


Swiss DolorClast® Smart Trykkbølgemaskin