Forebyggende Behandling

Forebyggende behandling


Ofte ser man at mekaniske problemer i muskel og skjelettsystemet kan være til stede, selv om man ikke har regelmessige smerter i det aktuelle området.

Det er først når tilstrekkelig dårlig funksjon i et område oppstår, ofte sammen med flere andre utløsende faktorer, at man opplever at området blir smertefullt.

Eksempler på dette er:

  • Stadig tilbakevendende plager i samme område.
  • Benlengdeforskjeller som først etter mange år gir plager i rygg/bekken f.eks. i en stressende periode.
  • Slitasjeproblematikk i knær etter en gammel skade – der man kunne utsatt eller unngått noe av dette med tilstrekkelig opptrening.
  • Holdning med fremskutt hodestilling og fremtrukne skuldre som først etter flere år resulterer i nakkeplager.

Mange pasienter velger å følges opp også etter at smerten er borte, for å kontrollere funksjon i tidligere tilbakevendende problemområder. Andre ønsker å undersøke noe som på nåværende tidspunkt kun kjennes som et mildt problem for å sikre at dette ikke blir et større problem senere. Flere smertefrie idrettsutøvere kommer til behandling regelmessig for å fremme funksjon i kropp i forbindelse med trening og konkurranser. Da kan man i mange tilfeller oppnå kortere behandlingstid og en velfungerende kropp!

Skriv et svar